top of page

Produkter

Alle designet for fiskehelsevennlig håndtering

KEMYSPLIT-2021-A_edited.jpg

KEMYSPLIT

Fiskehelsevennlig splitting av fiskegrupper basert på vekt.

KEMYLICER med flenser_edited.jpg

KEMYLICE

Renser fisk og returvann for lakselus og larver. Fås også for uttak av leppefisk og «tapere».

KEMYSKID-2021.png

KEMYSKID

Komplett løsning for bruk på for eks. brønnbåter, avlusningsenheter, bløggebåter, m.m.

KEMYPUMP-1-Sugetrakt.png

KEMYPUMP

Fiskevennlig metode for løfting av fisk

Produkter: Services
bottom of page